De rijke koopman

De rijke koopman is een volksliedje dat, zo hoort het in dergelijke liedjes, niet zo goed afloopt, zowel voor de rijke koopman zelf als voor de vrouw die hij probeert met geld in zijn bed te krijgen.

Songtekst:

Daar wilde een koopman uit vrijen gaan
Het had hem nog nooit iets ontbroken
Toen zag hij een vrouwtje op straat daar staan
Dat heeft hij toen aangesproken
Ach vrouwtje, ach vrouwtje ik wil er zo graag
Met u mijne sponde delen
Ik zal u belonen als ik nog vandaag
Uw prachtige lichaam mag strelen

Maar het vrouwtje dat sprak ik wil er geen geld
Maar 'k ga er iets anders u vragen
Ik wil met u liggen verderop in het veld
Als gij mij erhene wilt dragen
De koopman die nam toen die vrouw op zijn rug
En heeft haar het heel eind gedragen
Hij legde haar neder in 't gras waar zij vlug
Met een stok op zijn hoofd heeft geslagen

Zij pakte zijn geld en prachtige kleed
En spoedde zich terug naar haar kot
De koopman liet zij, oh 't was zo wreed
Eenzaam en stervend zijn lot

Maar een boer die het zag die was er niet bang
Liep achter haar aan en greep haar toen vast
Zij moest aan de galg maar eerst in 't gevang
Van haar had toen niemand meer last
Wat kunnen wij leren, wat is het dat telt
Dat moorden of stelen niet loont
En liefde die kan niet gekocht met veel geld
Geluk leeft waar eerlijkheid woont.

 (c) 2015 Piet Woudt, arr. An Foy.